maxiDoc

maxiDoc underlättar läkarens kommunikation mellan olika vårdenheter och patienter utvecklad av läkare för läkare

maxiDoc är en digital patientjournal som skapar ökad tillgänglighet med bibehållen patientsäkerhet. All kommunikation som sker med hjälp av maxiDOC är krypterad vilket förhindrar att utomstående kan läsa innehållet. maxiDoc underlättar även för vård utomlands, all nödfallsinformation, som används vid akuta situationer, är för tillfället översatt till tolv olika språk. Tack vare USB-minnet fungerar patientjournalen även om vårdgivarens datanätverk är ur funktion.

maxiDoc fungerar också som en kommunikationsenhet för att underlätta kommunikationen mellan patienter och läkare. I USB-minnet finns all programvara för att kommunicera säkert med vårdenheter för att korta ner ledtider i vårdprocessen. För läkare är maxiDoc ett verktyg för att skicka patientjournaler, remisser och röntgenbilder digitalt till andra vårdenheter, oberoende av vilka journalsystem som används. Detta förkortar ledtider i vårdprocessen.

maxiDoc USB patientjournal kan rädda liv vid en nödsituation, både i Sverige och internationellt.

maxiDoc Connecting Health Care- Vårdgivare

Kommunikationssystemet maxiDoc Connecting Health Care ger en säker nationell samverkan och kommunikation mellan patient, läkare, sjukhus, primärvård, hemsjukvård och kommun. maxiDoc Connecting Health Care är utvecklad för all informationshantering oberoende av ursprungsformat, vilket gör det möjligt att samla all information för en patient i en sammanhållen patientarkiv som alltid, sekundsnabbt är tillgänglig vid behov. Detta kan korta vårdtider och sänka sjukvårdskostnader samtidigt som det bidrar till att höja vårdkvaliteten.

maxiDoc USB patientjournal- Patient

maxiDoc är ett mobilt medicinskt informationsarkiv i USB-form. Systemet medför tillgänglighet till integritetsskyddad information om sjukdomshistorik, medicinering, EKG, EEG, MRT, Ultrljud och röntgenbilder mm. för den enskilde individen. Detta gör att du kan få rätt vård var som helst när som helst och framförallt lättillgänglig akutinformation för andra vid en nödsituation. Akutinformation är automatiskt översatt till 12 olika språk. Huvudsyftet med en digital-patientjournal är att involvera och ge patienten insyn i sina egna journaler offline. Med maxiDoc kan du läsa din patientjournal hemma utan att vara online.


PatientsäkerhetmaxiDoc hjälper vårdgivaren att spara tid. Med maxiDoc kan flera IT-relaterade arbetsmoment tas bort. maxiDoc fungerar både online och offline, vilket säkerställer att patienten alltid kan ges vård. maxiDoc stärker patientsäkerheten genom att underlätta kommunikation och informationshanteringen med bland annat patientjournaler samt skapar en säkrare och stabilare IT-miljö.

AkutsituationMan använder inte enbart maxiDoc USB patientjournal som en patientjournal.

Om bäraren av USB-enheten har svårt att förmedla sig i en akutsituation, på grund av skada, sjukdom eller handikapp, chock eller rent av är medvetslös, kan maxiDoc USB patientjournal bidra med livsviktig information.

AmbulansRedan ombord på ambulans eller på plats i hemmet kan personal erhålla information om den sjukdomsbild patienten har samt allergier, pågående medicinering, blodgrupp, funktionshinder med mera. maxiDoc hjälper vårdgivaren kommunicera enkelt och säkert med patienten. Vid exempel vis en operation utomlands kan patienten enkelt och säkert skicka operationsjournalen till vårdgivare för efterkontroll.

"Allt på ett kort"

maxiDoc® USB-patientjournal

Standardversionen av maxiDoc är utformad som ett generellt USB-minne Kredit kort, men finns även i andra utföranden, såsom armband mm, allt efter kundens individuella behov eller önskemål. Ett armband kan exempelvis ses som en lämplig trygghetsåtgärd för äldre eller deras anhöriga, för att medicinering och allergier skall framgå vid ett olycksfall även för en person som kan ha svårt att förmedla sig av skäl som alzheimers och liknande sjukdomsbilder, eller helt enkelt svårigheter att minnas både komplicerade namn på mediciner och i många fall en mängd olika mediciner..

In case of emergency (ICE)

Medicinsk akutinformation är automatiskt översatt till 12 olika språk.
Språk
German • English • French • Arabic • Greek • Swedish • Persian • Russian • American • Turkish • Spanish
ICE information
Kontaktuppgifter • Nödnummer • Kroniska sjukdomar • Vaccinationer • Allergier • Övriga uppgifterFördelar med en maxiDoc USB-patientjournal

När du reser utomlands

Nu kan du känna dig trygg var du än åker. Med maxiDOC har du med dig all nödvändig medicinsk information för att får rätt vård, om något händer, var sig du befinner dig i Sverige eller utomlands. maxiDoc fungera hos alla vårdinrättningar och kan även kommunicera digitalt med ditt sjukhus eller vårdcentral. Med maxiDoc kan du läsa din patientjournal hemma utan att vara online. Enbart du och din vårdgivare kommer åt dina journalhandlingar.

Operation utomlands

Efter operationen är det viktig med en operationsjournal för efterbehandling eller efterkontroll hemma i Sverige. Du kan spara alla filetyper på maxiDoc EEG, EKG, ultraljud, röntgenbilder, tomografi, MRI bilder (magnetröntgen) mm i media format. Stort pluss är att besvärliga och oangenäma undersökningar kanske inte behöver upprepas hemma i Sverige igen.

Kronisk sjukdom berör många

Information om t ex medfött hjärtfel, allergier eller medicinering kan vara av stor vikt för räddnings-, ambulans- eller akutpersonal för att i ett tidigt skede kunna ge bästa möjliga omhändertagande. Detta kan i vissa fall vara direkt avgörande för en tidig insats.

maxiDoc USB-patientjournal
Tv-reportage från 2010 (tyska)

Syftet med maxiDoc USB-patientjournal är att bidra till bättre samverkan mellan både sjukhus / vårdcentral och patienten.

Sammanhållen journalföring och kommunikationssystem

maxiDOC Connecting Health Care

Sammanhållen journalföring och kommunikationssystem. Med maxiDOC Connecting Health Care kan du även skicka alla filformat krypterad till andra vårdenheter och patienter.

maxiDOC USB patientjournal

Ha kontroll över din lösenordsskyddad patientjournal. Enbart du och din vårdgivare har behörighet att komma åt din medicinska information.

maxiDOC Travel

Om du ej innehar maxiDoc USB-patientjoural och får vård/operatin utomlands eller vill resa utomlands med kronisk sjukdom har du med maxiDOC Travel med dig all nödvändig medicinsk information. maxiDoc fungera hos alla vårdinrättningar och kan även kommunicera digitalt med ditt sjukhus eller vårdcentral hemma i Sverige.

Våra samarbetspartners

maxiDoc har fått uppdrag från EU att undersöka IT-möjligheter för läkare samt att utveckla ett kommunikationssystem som involvera patienten.

Kontakta oss