Tel: 0700 448043 | E-post: info@maxidoc.eu

maxiDOC Software

maxiDOC
Connecting Health Care

maxiDOC underlättar läkarens kommunikation mellan olika vårdenheter och patienter - världen över.

Läs mer

maxiDOC
USB patientjournal

maxiDOC underlättar att patienten ges en god och säker vård - världen över.

Läs mer

MEDICA 2014

46. Internationale Fachmesse
mit Kongress Weltforum der Medizin

Välkommen att besöka oss i vår
monter på mässan

Hall 15 · Fläche E60 · Monter 39
MEDICA HEALTH IT FORUM

Medica hemsida
Boka maxiDOC presentation

Ett Offline-system med Online-funktioner utvecklad av läkare för läkare

maxiDOC är en digital patientjournal som skapar ökad tillgänglighet med bibehållen patientsäkerhet. All kommunikation som sker med hjälp av maxiDOC är krypterad vilket förhindrar att utomstående kan läsa innehållet. maxiDOC underlättar även för vård utomlands, all nödfallsinformation, som används vid akuta situationer, är för tillfället översatt till tolv olika språk. Tack vare USB-minnet fungerar patientjournalen även om vårdgivarens datanätverk är ur funktion. maxiDOC fungerar också som en kommunikationsenhet för att underlätta kommunikationen mellan patienter och läkare. I USB-minnet finns all programvara för att kommunicera säkert med e-post för att korta ner ledtider i vårdprocessen. För läkare är maxiDOC ett verktyg för att skicka patientjournaler, remisser och röntgenbilder digitalt till andra vårdenheter, oberoende av vilka journalsystem som används. Detta förkortar ledtider i vårdprocessen.

Hur ser din digitala kommunikation ut ?

Kommunikationssystemet maxiDOC Connecting Health Care ger en säker Internationell samverkan och kommunikation mellan patient, läkare, sjukhus, primärvård och kommun. maxiDoc Connecting Health Care är utvecklad för all informationshantering oberoende av ursprungsformat, vilket gör det möjligt att samla all information för en patient i en sammanhållen mapp som alltid, sekundsnabbt är tillgänglig vid behov. Detta kan korta vårdtider och sänka sjukvårdskostnader samtidigt som det bidrar till att höja vårdkvaliteten.

Vi erbjuder en hög säkerhetsnivå och god tillgänglighet. maxiDOC kontrolleras regelbundet av oberoende tyska IT-säkerhetsexperter från tredje part ( bland annat Fraunhofer-Institut ). Våra höga säkerhetsnivåer har bekräftats i alla tester och därmed har vi kraftigt minskat antalet angreppsytor.

Läs mer Snabb fakta

Syftet med maxiDOC USB patientjournal

Huvudsyftet med en digital-patientjournal är att involvera och ge patienten insyn i sina egna journaler.

Vårdgivande läkare eller vårdcentral som har utfärdat
maxiDOC USB patientjournal har alltid tillgång till journalerna.


maxiDoc är ett mobilt medicinskt informationsarkiv i USB-form. Systemet medför tillgänglighet till integritetsskyddad information om sjukdomshistorik och medicinering för den enskilde individen. Detta gör att du kan få rätt vård var som helst när som helst och framförallt lättillgänglig akutinformation för andra vid en nödsituation. Akutinformation är automatiskt översatt till 12 olika språk

Läs mer Snabb fakta

maxiDOC Software

 • maxiDOC Connecting Health Care

  Sammanhållen journalföring och kommunikationssystem.
  Med maxiDOC Connecting Health Care kan du även skicka patientjournaler digitalt till andra vårdenheter.

 • maxiDOC USB patientjournal

  Ha kontroll över din lösenordsskyddad patientjournal.
  Enbart du och din vårdgivare har behörighet att komma åt din medicinska information.

 • maxiDOC Lightversion

  När man får vården utomlands. maxiDoc fungera hos alla vårdinrättningar och kan även kommunicera digitalt med ditt sjukhus eller vårdcentral.

Våra partner

 • maxiDOC Software

Läkare och patienter berättar om maxiDOC

Klicka nedan på play för att höra vad läkare och patienter säger om maxiDOC

- WDR 5 (radioprogram är på tyska) / Westblick (MP3)


FAQ maxiDOC USB patientjournal

 • Behöver maxiDOC internetuppkoppling?

  Nej, du kan enkelt komma åt dina journaler genom en USB-anslutning och ditt lösenord. Förvara ditt lösenord på ett säkert ställe.

 • Får vem som helst läsa min patientjournal?

  Nej, dina lösenordsskyddade journaler har du alltid med dig, hemma eller t.ex. vid sjukvård utomlands. Vid förlust av din maxiDOC USB är det omöjligt att via intrångsförsök (en så kallad hackerattack) komma åt journaler.

 • Går det att kopiera eller förfalska en maxiDOC USB?

  Nej, en maxiDOC USB patientjournal är inget vanligt krypteringsskyddat USB-minne. Vi erbjuder en hög säkerhetsnivå och god tillgänglighet. maxiDOC kontrolleras regelbundet av oberoende tyska IT-säkerhetsexperter från tredje part. Våra höga säkerhetsnivåer har bekräftats i alla tester och därmed har vi kraftigt minskat antalet angreppsytor.

 • Vad händer om jag tappar min maxiDOC?

  Tack vara hög säkerhetsnivå i din maxidoc behöver du inte vara orolig. Du köper bara en ny maxiDOC USB patientjournal och vid nästa besök hos din läkare blir all information automatiskt återställd.

 • Vad gör jag om jag glömmer mitt lösenord?

  Lugn, du kan enkelt återställa ditt lösenord hos din läkare vid nästa besök. Förvara ditt lösenord på ett säkert stället.

 • Hur fungerar kontakt med vården via Internet?

  Med vår flexibla kommunikationsmodul kan du ta emot och skicka e-post till både privata och offentliga vårdgivare på ett säkert sätt. Med maxiDOC kryptering kan vi säkerställa att ingen obehörig kan komma åt informationen och att den inte förvanskas på vägen. Till exempel kan du få remissvar direkt via din e-post.


maxiDOC har fått uppdrag från EU att undersöka IT-möjligheter för läkare samt att utveckla ett kommunikationssystem på högsta möjliga säkerhetsnivå.
maxiDOCs ambition är att skapa en ny standard för säker patientinformationshantering som också underlättar och effektiviserar läkarnas administrativa uppgifter.


Go to top of page