Support    +46 0700 448043     +49 0271 31334880

Check in

maxiDOC USB Help Center
Please click the button "Check in" to continue

Bedienungsanleitungen

 • Bitte Benutzername und Passwort eingeben.
 • maxiDOC USB Bedienungsanleitungen als PDF.
 • maxiDoc USB Bedienungsanleitungen als Video.

 • Braucht maxiDOC einen Internetanschluss?

  Nein. Sie brauchen nur einen USB-Anschluss und Ihr Passwort um den maxiDOC Stick zu öffnen. Zusätzlich sollten Sie Ihre Passwörter nur an sicheren Plätzen aufbewahren, zu denen nur Sie Zugang haben.

 • Können fremde meine Patientenakte einsehen?

  Nein. Ihr maxiDOC Stick ist mit einem passwort geschützt. Ohne Ihr passwort ist es nicht möglich an Ihre Daten zu gelangen. Zusätzlich sollten Sie Ihre Passwörter nur an sicheren Plätzen aufbewahren, zu denen nur Sie Zugang haben.

 • Wenn der maxiDOC verloren geht?

  Bitte kontaktieren Sie Ihren Arzt. Ihr Arzt kann Ihnen einen neuen maxiDOC Stick anfertigen der die komplette Krankenakte enthält.

 • Wenn das passwort vergessen ist?

  Besuchen Sie Ihren Arzt. Innerhalb einer minute ist Ihr passwort wieder hergestellt. Zusätzlich sollten Sie Ihre Passwörter nur an sicheren Plätzen aufbewahren, zu denen nur Sie Zugang haben.

 • Kontakt mit dem Arzt über das Internet?

  Ja. Sie können E-Mail an Ihren Arzt senden. Mit der maxiDOC Verschlüsselung, können wir sicherstellen, dass kein Unbefugter auf die Informationen zugreifen kann.

Användarmanual

 • Vänligen ange ditt användarnamn och lösenord.
 • maxiDOC USB användarmanualer som video.
 • maxiDOC USB användarmanualer som PDF.

 • Behöver maxiDOC internetuppkoppling?

  Nej, du kan enkelt komma åt dina journaler genom en USB-anslutning och ditt lösenord. Förvara ditt lösenord på ett säkert ställe.

 • Får vem som helst läsa min patientjournal?

  Nej, dina lösenordsskyddade journaler har du alltid med dig, hemma eller t.ex. vid sjukvård utomlands. Vid förlust av din maxiDOC USB är det till 99,9% omöjligt att via intrångsförsök (en så kallad hackerattack) komma åt journaler.

 • Går det att kopiera eller förfalska en maxiDOC USB?

  Nej, en maxiDOC USB patientjournal är inget vanligt krypteringsskyddat USB-minne. Vi erbjuder en hög säkerhetsnivå och god tillgänglighet. maxiDOC kontrolleras regelbundet av oberoende tyska IT-säkerhetsexperter från tredje part. Våra höga säkerhetsnivåer har bekräftats i alla tester och därmed har vi kraftigt minskat antalet angreppsytor.

 • Vad händer om jag tappar min maxiDOC?

  Tack vara hög säkerhetsnivå i din maxidoc behöver du inte vara orolig. Du köper bara en ny maxiDOC USB patientjournal och vid nästa besök hos din läkare blir all information automatiskt återställd.

 • Vad gör jag om jag glömmer mitt lösenord?

  Lugn, du kan enkelt återställa ditt lösenord hos din läkare vid nästa besök. Förvara ditt lösenord på ett säkert stället.

 • Hur fungerar kontakt med vården via Internet?

  Med vår flexibla kommunikationsmodul kan du ta emot och skicka e-post till både privata och offentliga vårdgivare på ett säkert sätt. Med maxiDOC kryptering kan vi säkerställa att ingen obehörig kan komma åt informationen och att den inte förvanskas på vägen. Till exempel kan du få remissvar direkt via din e-post.

User manual

 • Please type your username and password.
 • maxiDOC USB user manuals as PDF.
 • maxiDOC USB user manuals as Video.

 • Need maxiDOC internet connectivity?

  No, you can easily access your records through an USB connection and your password. Keep your password in a safe place.

 • Can unauthorized see my medical records?

  No, your medical records are password protected. It is almost impossible to over intrusion attempts such as hackers programs access records. Keep your password in a safe place.

 • What happens if I lose my maxiDOC?

  Thanks to the high level of security in your maxidoc you need not be worried. You just buy a new maxiDOC USB patient journal and at the next visit to your doctor all information is automatically restored.

 • What do I do if I forget my password?

  Relax, you can easily reset your password with your doctor at your next visit. Keep your password in a safe place.

 • How to contact the health services over the Internet?

  You can send e-mail to your healthcare provider. With maxiDOC encryption, we can ensure that no unauthorized person can access the information. For example, you receive responses directly through your email.

Bruksanvisningen

 • Vennligst skriv inn brukernavn og passord.
 • maxiDOC USB brukermanualer som PDF.
 • maxiDOC USB brukermanualer som Video.

Käyttöohje

 • Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.
 • maxiDOC USB käyttöohjeet PDF.
 • maxiDOC USB käyttöohjeet kuten video.

Brugsanvisning

 • Indtast dit brugernavn og password.
 • maxiDOC USB brugervejledninger som PDF.
 • maxiDOC USB brugervejledninger som Video.