Tel: 0700 448043 | E-post: info@maxidoc.eu

maxiDOC Software

In case of emergency (ICE)

Här väljer patient själv vilken information som ska finnas tillgänglig vid en nödsituation. Medicinsk akutinformation är automatiskt översatt till 12 olika språk

Språk

German • English • French • Arabic • Greek • Swedish Persian • Russian • American • Turkish • Spanish

In case of emergency (ICE) information

Kontaktuppgifter • Nödnummer • Kroniska sjukdomar
Vaccinationer • Allergier • Övriga uppgifter

Lösenordsskyddad sammanhållen patientjournal

Vårdcentral • Specialist • Sjukhus • Mediciner
Tek.Undersökningar • Tandläkare • Nuvarande • "Temp File"

Akutinformation
Automatisk översatt till 12 olika språk
Lösenordsskyddad
Sammanhållen journalföring