Tel: 0700 448043 | E-post: info@maxidoc.eu

maxiDOC Software

Din maxiDOC USB patientjournal hjälpa till att säkerställer att du får en god och säker vård – världen över.

maxiDoc USB patientjournal kan rädda liv vid en nödsituation, både i Sverige och internationellt.

Lösenordsskyddad sammanhållen patientjournal "Allt på ett kort"

När du reser utomlands

Nu kan du känna dig trygg var du än åker. Med maxiDOC har du med dig all nödvändig medicinsk information för att får rätt vård, om något händer, var sig du befinner dig i Sverige eller utomlands.

maxiDoc fungera hos alla vårdinrättningar och kan även kommunicera digitalt med ditt sjukhus eller vårdcentral.

Med maxiDOC kan du läsa din patientjournal hemma utan att vara online.
Online databaser kan bli utsatta för intrång och är därmed ALDRIG 100% säkrar.
Med maxiDOC är det enbart du och din vårdgivare som kommer åt dina journalhandlingar.

Operation utomlands

Efter operationen är det viktig med en operationsjournal för efterbehandling eller efterkontroll hemma i Sverige. Du kan spara alla filetyper på maxiDoc så som;

röntgenbilder, tomografi, MRI bilder ("magnetröntgen"-bilder") i media format mm.

Stort pluss är att besvärliga och oangenäma undersökningar kanske inte behöver upprepas hemma i Sverige igen.

Kronisk sjukdom berör många

Information om t ex medfött hjärtfel, allergier eller medicinering kan vara av stor vikt för räddnings-, ambulans- eller akutpersonal för att i ett tidigt skede kunna ge bästa möjliga omhändertagande. Detta kan i vissa fall vara direkt avgörande för en tidig insats.