Tel: 0700 448043 | E-post: info@maxidoc.eu

maxiDOC Software

Sammanhållen journalföring och kommunikationssystem.

maxiDOC säkerställer läkares kommunikation mellan olika vårdenheter och patienter – världen över.

Patientsäkerhet och Informationssäkerhet

maxiDOC hjälper vårdgivaren att spara tid. Med maxiDOC kan flera IT-relaterade arbetsmoment tas bort. maxiDOC fungerar både online och offline, vilket säkerställer att patienten alltid kan ges vård.

Med maxiDOC kan du även skicka patientjournaler digitalt till andra vårdenheter. maxiDOC stärker patientsäkerheten genom att underlätta kommunikation och informationshanteringen med bland annat patientjournaler samt skapar en säkrare och stabilare IT-miljö.

maxiDOC har dock större användningsområden än så.

Man använder inte enbart maxiDOC USB patientjournal som en patientjournal. Om bäraren av USB-enheten har svårt att förmedla sig i en akutsituation, på grund av skada, sjukdom eller handikapp, chock eller rent av är medvetslös, kan maxiDOC USB patientjournal bidra med livsviktig information.

Redan ombord på ambulans eller direkt vid det akuta omhändertagandet på sjukhus kan personal erhålla information om allergier, pågående medicinering, blodgrupp, funktionshinder med mera. maxiDOC hjälper vårdgivaren kommunicera enkelt och säkert med patienten.

Vid exempel vis en operation utomlands kan patienten enkelt och säkert skicka operationsjournalen till vårdgivare för efterkontroll.

Med hjälp av tyska IT-ingenjörer och tyska läkare har vi utvecklat praktiska funktioner som är användbara:

Därför väljer du maxiDOC Connecting Health Care

 • Säker och tidsbesparande sammanhållen journalföring
  Single Sign On
  snabb hantering av journaler och bilder
  använder få resurser
  nyutvecklad behörighetskontroll minskar antalet arbetsmoment.
 • Lagring av patientarkiv
  lokalt
  centralt backup om så önskas
  USB-patientjournal.
 • Nå journaldokument
  offline
  eller enbart via USB-patientjournal.
 • maxiDOC licens inkluderar automatisk uppdatering av
  maxiDOC Connecting Health Care.
 • Vårdgivare har möjlighet att alltid ha med sig patientjournal,
  exempelvis i en surfplatta.
 • Nödfallsinformationen är automatiskt översatt till tio olika språk.
 • Använd vårt kommunikationssystem för att skicka journaldokument på ett säkert sätt mellan alla vårdenheter världen över.
 • Patientens USB-journal är en viktig del i systemet, som kortar ner väntetider, med hjälp av den digitala kommunikationen.
 • Vid hantering av journaldokument kan den aldrig "hamna fel" tack vare journal "authentication key" och patient "maxiID".
 • Med hjälp av maxiDOC kan läkare och patient kommunicera utan insyn av obehöriga.
 • Remissvar kan skickas direkt till patienten som är ensam behörig att läsa remissvar.

För utförligare information eller om du önskar maxiDOC presentation på din arbetsplats vänligen använd vårt Online-formulär